Urząd

PFRON kontynuuje wsparcie dla osób niepełnosprawnych

PFRON kontynuuje wsparcie oferowane w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

ośrodek pomocy społecznej

Decyzja Zarządu PFRON obejmuje:

  • wydłużenie terminu składania wniosków do dnia 16 listopada 2020 r. przez osoby niepełnosprawne do realizatorów programu wniosków o dofinansowanie w ramach modułu III (obecnie obowiązuje termin 15 października 2020 r.),
  • wydłużenie okresu na jaki może zostać przyznane świadczenie do maksymalnie 5 miesięcy (dotychczas nie mógł być dłuższy niż 3 miesiące).

Wnioski w ramach Modułu III mogą być składane w Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (systemie SOW) już na nowych formularzach lub papierowo w Sekcji ds. Niepełnosprawności ul. Wallisa 4 Świętochłowice. Więcej informacji pod nr telefonu 32 7709194

Wniosek o dofinansowanie