Inne

Panel dyskusyjny na Europejskim Kongresie Gospodarczym z udziałem Prezydenta Świętochłowic

Jakim klientem dla firm ubezpieczeniowych są samorządy? Jak przebiega współpraca jednostek samorządu terytorialnego z brokerami? Z jakimi wyzwaniami muszą zmierzyć się w najbliższej przyszłości ubezpieczający i ubezpieczyciele? Na te i inne pytania starali się odpowiedzieć goście panelu dyskusyjnego "Zarządzanie finansami publicznymi i ochrona ubezpieczeniowa majątku JST" zaprezentowanego w ramach XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Gośćmi dyskusji byli: Daniel Beger – Prezydent Świętochłowic, Mieczysław Kieca – Prezydent Wodzisławia Śląskiego, Rafał Kiliński – prezes zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, Jacek Lisowski – kierownik katedry Ubezpieczeń na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Magdalena Wojtczak – wiceprezes zarządu Maxima Fides Sp. z o.o. Spotkanie moderowała Agnieszka Widera-Cichoń – zastępca redaktora naczelnego PortalSamorzadowy.pl.

W panelu dyskusyjnym poruszono temat racjonalnego zarządzania budżetem samorządowym w trudnych czasach. Wspólnie zastanawiano się, jak zapewnić jednostkom samorządu terytorialnego bezpieczeństwo i stabilność, przy aktywnej ochronie ubezpieczeniowej.

Pełną retransmisję dyskusji można zobaczyć pod linkiem:
https://www.eecpoland.eu/2020/pl/panel/4105.html#retransmisja