Urząd

OPS wydał dzieciom pierwsze komputery

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach rozpoczął w tym tygodniu wydawanie pierwszych zestawów komputerowych w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19”.

ośrodek pomocy społecznej

Do dzieci przebywających w pieczy zastępczej trafi sprzęt komputerowy i audiowizualny, który umożliwi i ułatwi naukę w okresie trwania epidemii COVID-19. Wcześniej w ramach projektu zabezpieczono dzieci w środki ochrony osobistej oraz wyposażono miejsca kwarantanny i izolacji.

„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19” to projekt finansowany z budżetu państwa i Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój. Środki finansowe w ramach projektu są przeznaczone m.in. na zakup komputerów i oprogramowania, sprzętu audiowizualnego, sprzętu ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki jednorazowe i środków dezynfekcyjnych, miejsc kwarantanny dla jednostek instytucjonalnych pieczy zastępczej (1. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1; 2. Centrum Opiekuńczo – Wychowawcze „Wzrastanie”; 3. Centrum Opiekuńczo – Wychowawcze „Nadzieja”; 4. Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Wspieranie w rozwoju”) i rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci – mieszkańcy Świętochłowic.

Informacje o projekcie:

  • Wartość projektu 423 710,00 zł.
  • Środki UE 357 102,79 zł,
  • Środki Budżetu Państwa 66 607,21 zł