Urząd

Ogrzewalnia dla bezdomnych

Już jutro w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Katowickiej 35  w Świętochłowicach zostanie uruchomiona Ogrzewalnia dla Osób Bezdomnych, która będzie czynna w okresie od 1 października do 30 kwietnia danego roku w godzinach od 18:00 do 8:00.

ośrodek pomocy społecznej

Telefon dyżurny: 578622204

Osoba pełniąca dyżur w ogrzewalni może odmówić przyjęcia do Ogrzewalni, jeżeli zgłaszający:

  • jest w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających,
  • zachowuje się agresywnie,
  • odmawia udostępnienia do wglądu wnoszonych rzeczy,
  • wymaga ze względu na stan zdrowia lub wysoki stopień niesamodzielności udzielenia natychmiastowej pomocy specjalistycznej, na co osoba przyjmująca musi uzyskać potwierdzenie w postaci karty informacyjnej pogotowia ratunkowego lub opinii lekarza.

Ponadto w ogrzewalni mogą przebywać osoby zdolne do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce zwłaszcza w kontekście przepisów epidemicznych. W trakcie przyjmowania do Ogrzewalni osoba zgłaszająca się jest zobowiązana do przedłożenia dokumentu tożsamości i udzielenia informacji dotyczących jej sytuacji życiowej i przyczyn poszukiwania schronienia. W przypadku braku dowodu tożsamości dane osoby bezdomnej identyfikowane są we współpracy z Policją.

W każdym przypadku podstawą do przebywania w placówce jest oświadczenie strony potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do przebywania w Ogrzewalni.

Ogrzewalnia jest pomieszczeniem dla osób bezdomnych przebywających na terenie Gminy, które
z powodu braku stałego miejsca pobytu nie mają innej możliwości zabezpieczenia przed zimnem
w nocy a udzielenie schronienia przez czas pracy Ogrzewalni w postaci udostępnienia ławki lub krzesła umożliwia spędzenie nocy w pozycji siedzącej.