Urząd

Ograniczenia w działalności OPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach informuje, że aktualnie realizuje wszystkie usługi przewidziane ustawą o pomocy społecznej, jednak w związku ze stanem epidemii, w trosce o zdrowie mieszkańców i pracowników preferowany jest kontakt telefoniczny lub elektroniczny.

ośrodek pomocy społecznej

Jeśli sprawa wymaga kontaktu osobistego, mieszkańcy proszeni są o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub e-mailowy z pracownikiem merytorycznym dla danej sprawy, który ustali termin spotkania.

Szczegółowe informacje kontaktowe znajdują się na stronie  http://www.ops-sw.pl/