Biznes

Ogłoszenie nowego programu dla przedsiębiorców na posiedzeniu Rady Biznesu

Dziś w Restauracji „Gilera” odbyło się Posiedzenie Rady Biznesu przy Prezydencie Miasta Świętochłowice z udziałem zaproszonych gości: doktorów Akademii WSB - Krzysztofa Wrany oraz Mariusza Raczka, a także Dyrektora Dąbrowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości - Mateusza Maika.

rada biznesu

Bardzo ważnym punktem dzisiejszego spotkania było zaprezentowanie nowego programu dla świętochłowickich przedsiębiorców tj. „LOKAL ZA ZŁOTÓWKĘ”, który został przygotowany we współpracy Referatu Rozwoju Gospodarczego z Wydziałem Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego oraz Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach. Daniel Beger, Prezydent Miasta Świętochłowice złożył w obecności przybyłych gości podpis pod zarządzaniem wdrażającym niniejszy program. O szczegółach programu poinformujemy na początku przyszłego tygodnia.

Grono Rady Biznesu powiększyło się również o trzy kolejne firmy: Opakodrew Sp. z o.o., Comrebars Sp. z o.o. i firma Usługowo-Handlowa Katarzyny Waloszek.

Spotkanie miało na celu m.in. przedstawienie tematyki związanej z budową nowej Strategii Rozwoju Miasta Świętochłowice w związku z nowelizacją ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju  oraz niektórych innych ustaw. Pan dr Krzysztof Wrana opowiedział przybyłym gościom o tym czym jest strategia rozwoju miasta, jaka jest rola strategii oraz jak niezbędnym ogniwem w kształtowaniu strategii miasta są przedsiębiorcy i tym jak wizerunek miasta wspiera wizerunek biznesu z kolei Pan dr Mariusz Raczek przedstawił różne obszary strategicznej interwencji tzw. OSI.

Kolejny z zaproszonych na dzisiejsze posiedzenie Rady Biznesu gości, Pan Mateusz Maik – Dyrektor Dąbrowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, przedstawił rolę Inkubatorów Przedsiębiorczości we wzmacnianiu wizerunku miasta oraz tworzeniu od podstaw systemu pobudzającego przedsiębiorczość. W przyszłym roku najprawdopodobniej zostanie wdrożony program pilotażowy do utworzenia Inkubatora Przedsiębiorczości również w naszym mieście.

Spotkanie zakończyło się omówieniem sytuacji Miasta Świętochłowice w czasie pandemii koronowirusa Covid-1 oraz przedstawieniem skutków pandemii jakie wywarła na funkcjonowanie świętochłowickich firm.