Miasto

O przyrodzie z pasją w Zielonej Pracowni w ZSO

10 grudnia miało miejsce oficjalne otwarcie „Zielonej Pracowni” w obecności Prezydenta Miasta Świętochłowic Daniela Begera, wiceprezydenta Sławomira Pośpiecha oraz Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Tomasza Bednarka.

Od początku roku szkolnego uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Świętochłowicach korzystają z nowej Zielonej Pracowni – „Laboratorium Przyrody”. Utworzenie pracowni było możliwe dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach konkursu „Zielona Pracownia 2020”. Wartość całej inwestycji to 37 500 zł. Pozyskane środki zostały przeznaczone na remont pracowni, a także zakup jej wyposażenia oraz różnorodnych środków dydaktycznych, w szczególności zestawów doświadczalnych do badania wody, gleby i powietrza.  Zakupiony został również nowoczesny sprzęt multimedialny: monitor interaktywny, laptop oraz kamera mikroskopowa.

Pracownia Laboratorium przyrody” to miejsce, które wprowadza uczniów w świat odkryć i umożliwia poznawanie przez doświadczenie prawdy o otaczającym świecie. Uczniowie mogą poczuć się jak naukowcy, dlatego z zapałem oraz ciekawością badają przyrodę. Głównymi metodami pracy są metody badawcze, takie jak: doświadczenia, eksperymenty i obserwacje. Poza realizacją wymaganych treści nauczania, młodzi naukowcy poszerzają swoją wiedzę z zakresu ekologii i ochrony środowiska.

Zielona pracownia cieszy władze miasta, dyrekcję oraz nauczycieli ZSO, a przede wszystkim dzieci, które są zachwycone nową salą. Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu uczniowie chętnie biorą udział w przygotowanych z pasją zajęciach. Zespół Szkół Ogólnokształcących jeszcze silniej wkroczył w XXI wiek, odpowiadając na potrzeby nowego pokolenia uczniów.