Miasto

Nowoczesny system segregacji odpadów zawita do Świętochłowic!

Dziś Miasto Świętochłowice podpisało porozumienie ze Spółdzielnią Mieszkaniową dotyczące realizacji przez Gminę projektu pn. „System Indywidualnej Segregacji Odpadów – poprawa gospodarki odpadami w zabudowie wielolokalowej w mieście Świętochłowice”.

Co to oznacza w praktyce? 

Już z końcem roku w Świętochłowicach w dwóch lokalizacjach zostanie zamontowany nowoczesny system inteligentnych pojemników na odpady. “Bezdotykowe” śmietniki pomogą w selektywnej zbiórce odpadów komunalnych w mieście. Urządzenia zastąpią zewnętrzne wiaty śmietnikowe i w swojej nowoczesności są absolutną nowością na rynku. Jak będą działały?

Każde mieszkanie będzie posiadało swój indywidualny kod kreskowy. Będzie on przyporządkowany do lokalu. Miasto przekaże do spółdzielni naklejki z kodami, które następnie administracje będą dystrybuować wśród mieszkańców. Naklejki te lokatorzy będą umieszczać na swoich workach ze śmieciami. Następnie osoba wyrzucająca śmieci skanuje swój worek pod czytnikiem znajdującym się na pojemniku i otworzy się odpowiednia klapa. Wewnątrz pojemników znajdują się wagi, przez co system rozpoznaje, czy został tam umieszczony odpowiedni rodzaj śmieci. – tłumaczy Beata Grzelec-Spetruk, Naczelnik Wydziału Ekologii i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach.

Do projektu na początek włączeni zostaną lokatorzy zasobów spółdzielni mieszkający przy ul. Granitowej i Polnej w Świętochłowicach. W lokalizacji Granitowa 10/Polna 17 zamontowany zostanie system składający się z 12 pojemników (modułów), zaś przy ul. Polnej 7-9 znajdzie się zestaw 10 pojemników.

Jak wyglądać będą nowoczesne śmietniki?

Tradycyjne kosze na odpady umieszczone są w estetycznej obudowie wyposażonej w system ważący i czytnik kodów QR, co umożliwia rejestrację masy i rodzaju odpadów przekazanych przez poszczególne gospodarstwa domowe danego osiedla. Dzięki automatycznym klapom odbywa się bezdotykowa obsługa pojemników. Kolorowe diody i przyjazne komunikaty głosowe ułatwią mieszkańcom korzystanie z urządzenia. Swoją funkcjonalnością czy wysokością jest ono dostosowane do osób starszych czy niepełnosprawnych. Dodatkowo dostęp do indywidualnego konta z bieżącą informacją o generowanych odpadach będzie stanowił motywację lokatorów do segregacji.

Projekt w Świętochłowicach będzie realizowany w zasobach Spółdzielni na działkach należących do Spółdzielni i Gminy, stąd do rozpoczęcia procedury wyboru wykonawcy zadania potrzebne było podpisanie porozumienia. Wartość projektu opiewa na kwotę 2 105 263,16 zł. Na realizację zadania miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 2 mln zł w ramach programu Polski Ład, zaś pozostała kwota to wkład własny miasta. Zadanie w optymistycznym scenariuszu ma być zrealizowane do końca tego roku, choć ze względu na procedury przetargowe montaż może przesunąć się o kilka miesięcy.

Segregacja to bolączka każdego samorządu. Wierzę, że wdrożenie inteligentnego systemu poprawi nasze wskaźniki, ale także w długofalowym stosowaniu pozwoli na obniżenie ceny za odbiór śmieci. Należy bowiem pamiętać, że przez pierwszy rok będzie to niejako program pilotażowy, gdyż użytkowania tego nowoczesnego rozwiązania będziemy się wszyscy uczyli. Technologia zmienia się w każdym obszarze życia. Teraz dotyka także tematu śmieci. Musimy się z tym zmierzyć i dostosować do obowiązujących nowych standardów. Wiem, że mieszkańcy mimo początkowych obaw docenią ten system. Cieszy mnie po raz kolejny dobra współpraca ze spółdzielnią, co pokazuje, że można współdziałać dla dobra naszego miasta – mówi Prezydent Daniel Beger.

Aby użytkowanie pojemników było łatwiejsze i przystępne, planowana jest także akcja edukacyjna dla mieszkańców objętych systemem skanowania odpadów.

Będziemy przeprowadzać akcję wdrożeniową wśród lokatorów. Nikt nie pozostanie bez wiedzy o tym, jak korzystać z kodów i pojemników oraz co do nich wrzucać. Zorganizujemy spotkania informacyjne, a także materiały edukacyjne. Uważam, że jest to przyszłość, od której nie uciekniemy, a wręcz musimy się na nią otworzyć dla dobra nas wszystkich. Ważny jest fakt, że system pozwoli na zindywidualizowanie odpadów w wielorodzinnych zabudowaniach, o co mieszkańcy wielokrotnie zabiegali. Dziś bowiem lokatorzy ponoszą odpowiedzialność zbiorową za odpady całego bloku. Nawet gdy ktoś segreguje, jest obarczany winą, a nawet karą za niesegregowanie śmieci za kogoś innego. Teraz się to zmieni i każdy będzie odpowiedzialny wyłącznie za swoje worki. – wylicza Karol Woźniczka, Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach.

Czy takie rozwiązania są już gdzieś stosowane? Na Śląsku jesteśmy pionierami!

Z inteligentnego systemu korzystają już mieszkańcy niektórych polskich miast, m.in. Ciechanowa, Zamościa, Świebodzina czy Rumii. Na Śląsku jednak Świętochłowice są pierwszym miastem, które skorzysta z tego typu rozwiązania. Będzie to niejako dobry przykład i przetarcie szlaków dla kolejnych miast aglomeracji.

Cały system wspiera aplikacja na telefon, która zawiera precyzyjne informacje o odpadach wytwarzanych przez gospodarstwo domowe. 

Stanowi ona także doskonałe narzędzie do kształtowania ekologicznych postaw mieszkańców. Dostępna w telefonie, wiedza o jakości segregacji, zachęca do prawidłowych działań, które przekładają się na oszczędności w domowych budżetach, a w przypadku gmin na osiąganie wyższego poziomu recyklingu. Dzięki niej każdy użytkownik nowoczesnego systemu segregacji będzie mógł:

  • zobaczyć ile odpadów produkuje w podziale na: metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło, bio i odpady zmieszane,
  • śledzić jakość segregacji i porównać swoje wyniki z innymi mieszkańcami,
  • sprawdzić lokalizację najbliższego dostępnego inteligentnego pojemnika,
  • skorzystać z wyszukiwarki odpadów,
  • kontrolować ilość posiadanych naklejek z kodami QR.