Miasto

Nowa pracownia językowa w SP2

W świętochłowickiej Szkole Podstawowej nr 2 otwarto nową pracownię językową!

Będzie służyć przede wszystkim do nauki języka polskiego, w tym także uchodźcom z Ukrainy, a także do nauki języków obcych. Pracownia została wyposażona w tablety i słuchawki dla każdego ucznia oraz nowoczesny dotykowy 75-calowy monitor. Pomieszczenie, w którym się mieści, zostało także całkowicie wyremontowane i zakupiono nowe meble. Dzięki tym nowoczesnym pomocom dydaktycznym i przyjaznej przestrzeni, zajęcia językowe będą atrakcyjne dla każdego ucznia.

Uroczystego przecięcia wstęgi i otwarcia pracowni dokonał Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Świętochłowice, Sławomir Pośpiech, wraz z uczniami klasy dwujęzycznej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także: Dyrektor MZO, Dorota Leszczyńska, Radna Rady Miejskiej, Agnieszka Beger oraz Przewodnicząca Rady Rodziców, Joanna Gwóźdź. Pierwszą lekcję odbyli tam ósmoklasiści z klasy dwujęzycznej.