Inne

Nabór uczniów klas pierwszych w SP3

W Szkole Podstawowej nr 3 trwa nabór uczniów do klas pierwszych.

Serdecznie zapraszamy do nauki w naszej szkole. W roku szkolnym 2023/2024 będą otwarte 2 klasy:

  • Ia – z dodatowym językiem angielskim;
  • Ib – ogólna.

Wnioski o przyjęcie dziecka do szkoły są do pobrania na stronie oraz w sekretariacie SP3.