Inne

Nabór kandydatek i kandydatów do Rady Organizacji Pozarządowych ds. Prezydencji Polski w Radzie UE

Minister ds. społeczeństwa obywatelskiego i Pełnomocnik ds. przygotowania i sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej prowadzi nabór kandydatek i kandydatów do Rady Organizacji Pozarządowych ds. Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej.

Rada Organizacji Pozarządowych Prezydencji będzie platformą, która umożliwi realizację oczekiwań i pomoże w budowaniu silnego partnerstwa między sektorem publicznym a organizacjami pozarządowymi.

Osoby, które znajdą się w składzie Rady Organizacji Pozarządowych będą:

– współtworzyć kształt polskiej Prezydencji. Organizacje będą współpracować z rządem w kształtowaniu roli Prezydencji, aby jej założenia odzwierciedlały szerokie spektrum interesów społecznych;

– stymulować zaangażowanie obywatelskie i podnosić świadomość społeczną na temat Prezydencji i jej znaczenia dla Unii Europejskiej oraz Polski;

– dzielić się wiedzą ekspercką z różnych dziedzin, które są istotne dla agendy Prezydencji.

Do Rady Organizacji Pozarządowych ds. Prezydencji trafi 20 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Każda z tych osób będzie  musiała mieć poparcie 10 organizacji, albo 3 federacji.

Zgłoszenia można przesyłać tylko do 12 lipca 2024 r.

*Wymagana dobra znajomość języka angielskiego.

Informacje na temat naboru oraz wzór formularza zgłoszeniowego:

https://niw.gov.pl/ogloszenie-o-naborze-kandydatek-i-kandydatow-do-rady-organizacji-pozarzadowych-ds-prezydencji-polski-w-radzie-unii-europejskiej/