Inne

Mundurowi z „Reja”! Naprzód – marsz!

21 września br. uczniowie klasy mundurowej, którzy w tym roku szkolnym rozpoczęli naukę w II Liceum Ogólnokształcącym im. M. Reja, po raz pierwszy wzięli udział w zajęciach o charakterze wojskowym. Musztra, pierwsza pomoc i postawa z bronią w ręku to najważniejsze elementy spotkania.

klasa mundurowa

Wykorzystując piękną pogodę wychowawca klasy 1A, p. A. Szulczek oraz nauczyciel prowadzący w II LO zajęcia ogólnowojskowe, p. S. Wróbel zabrali „mundurowych” na Skałkę, aby rozpocząć kształcenie potrzebnych w klasie o tym profilu umiejętności. Uczniowie
z ogromnym zaangażowaniem ćwiczyli musztrę paradną – przyjmowali odpowiednią postawę stojącą, zgodną z wszelkimi wymogami, a także uczyli się maszerować w równym tempie
oraz z zachowaniem określonych odstępów. Klasa 1A musi opanować te umiejętności
przed ślubowaniem, które odbędzie się w listopadzie. To właśnie na tę uroczystość uczniowie po raz pierwszy założą mundury.

Ponadto licealiści poznali zasady posługiwania się bronią, a także ćwiczyli pozycję stojącą
i leżącą z bronią w ręku. Jedną z najważniejszych kwestii jest udzielanie pierwszej pomocy, dlatego – pod kierunkiem starszych kolegów i koleżanek z klas mundurowych – pierwszoklasiści z „Reja” ćwiczyli opatrywanie ran różnych części ciała oraz wykonywanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Nie zabrakło także chwili na podnoszenie sprawności fizycznej – po ćwiczeniach ogólnych uczniowie rozegrali mecz piłki nożnej.

„Mundurowi” wrócili do domów zmęczeni, ale zadowoleni i z niecierpliwością czekają
na kolejne zajęcia o takim charakterze.

Źródło: II LO im. M. Reja w Świętochłowicach