Miasto

ZOZ Świętochłowice pozyskał środki na utworzenie nowego gabinetu

Szerszy dostęp do diagnostyki wstępnej, możliwość precyzyjnego kierowania pacjenta oraz nieinwazyjne badania diagnostyczne przeprowadzane na miejscu – to wszystko zyskają pacjenci korzystający z Podstawowej Opieki Zdrowotnej w naszym szpitalu.

komunikat szpital

Nowy, nowoczesny gabinet umożliwi wykrywanie chorób serca i dróg oddechowych już na poziomie wizyty w POZ. Dzięki planowanej modernizacji pomieszczeń i zakupom sprzętowym możliwe będzie przeprowadzanie podstawowych badań takich jak USG (Doppler i inne), EKG (w tym holter), czy spirometrii.

Zaplanowane działania mają na celu zmianę roli lekarza rodzinnego jako kierującego („gatekeeper”), dając mu przede wszystkim należyte narzędzia diagnostyczne, aby nie był tylko wypisującym skierowania. Lekarz rodzinny będzie mógł skierować pacjenta w sposób bardzo precyzyjny, skracając mocno proces diagnostyczny. Efektem, poza szerszym dostępem do diagnostyki wstępnej będzie zwiększenie przepustowości Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.