Miasto

Zmiany w sygnalizacji świetlnej dla pieszych

W związku z panującym zagrożeniem epidemicznym i konieczności minimalizowania ryzyka zarażeniem wirusem SARS-CoV-2, Biuro Dróg i Mostów Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach zadecydowało o wprowadzeniu zmian w funkcjonowaniu sygnalizacji świetlnej dla pieszych.

W związku z panującym zagrożeniem epidemicznym i konieczności minimalizowania ryzyka zarażeniem wirusem SARS-CoV-2, Biuro Dróg i Mostów Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach zadecydowało o wprowadzeniu zmian w funkcjonowaniu sygnalizacji świetlnej dla pieszych.

Sygnalizacje zostaną przełączone w tryb pracy stało-czasowej a przyciski detekcji pieszych zostaną wyłączone.

Wzbudzane przejścia dla pieszych w ciągu ul. Bytomskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Ślęzan oraz w ciągu ul. Metalowców zostaną przełączone w tryb pracy awaryjnej, tj. światło żółte migowe.

Przedmiotowa zmiana będzie obowiązywała do odwołania.