Miasto

Zmiany w sieci szkół

Reforma oświaty oraz zmiany demograficzne to główne powody prac nad nową siecią świętochłowickich szkół. Do zatwierdzenia Radzie Miejskiej przedstawione zostanie rozwiązanie, które 9 stycznia 2019 r. wypracował w ramach prac zespoł ds. nowej sieci szkół.

Reforma oświaty oraz zmiany demograficzne to główne powody prac nad nową siecią świętochłowickich szkół. Do zatwierdzenia Radzie Miejskiej przedstawione zostanie rozwiązanie, które 9 stycznia 2019 r. wypracował w ramach prac zespoł ds. nowej sieci szkół.

Najważniejsze zmiany obejmują m.in.:

  • reaktywację Szkoły Podstawowej nr 5, do której uczęszczać pierwszoklasiści z tego rejonu. Możliwość dobrowolnego przepisania dzieci do SP 5 będą mieć również rodzice dzieci w klasach 2-8. Rozwiązanie to pomoże stopniowo zmniejszyć liczbę uczniów w przeciążonych w tej chwili SP 1 i SP 17.
  • przeniesienie Zespołu Szkół Specjalnych do budynku Gimnazjum nr 5, które zostanie zamknięte 31 sierpnia 2019 r. oraz zmianę nazwy szkoły na bardziej uniwersalną, mniej stygmatyzującą oraz pozwalającą pozytywnie identyfikować placówkę na mapie edukacyjnej miasta. Zmiana ta w istotny sposób poprawki warunki nauki i pracy uczniów oraz ich komfortu bezpieczeństwa i pozwoli zachować miejsca pracy dla nauczycieli.
  • otwarcie w budynku opuszczonym przez ZSS żłobka, finansowanego z programu Maluch Plus, o które to wsparcie gmina wystąpiła z końcem roku 2018.

Takie rozwiązania zostaną zaproponowane radnym podczas sesji, która odbędzie się prawdopodobnie 28 stycznia.