Miasto

Zmiany w funkcjonowaniu Powiatowego Urzędu Pracy

Komunikat o zawieszeniu funkcjonowania w formie tradycyjnej Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach, Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Miejskiego przy ulicy Plebiscytowej 3.

Komunikat o zawieszeniu funkcjonowania w formie tradycyjnej Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach, Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Miejskiego przy ulicy Plebiscytowej 3.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym w postaci koronawirusa SARS-CoV-2 informujemy, że w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne pracowników i klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach od dnia 16 marca br. godz. 07:00 do odwołania zostaje zawieszona obsługa bezpośrednia klientów.

Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, każda, nawet nieubezpieczona osoba, będzie diagnozowana bezpłatnie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świętochłowicach istnieje możliwość potwierdzenia gotowości do pracy telefonicznie lub elektronicznie (e-mail, ePUAP).

Osoby rejestrujące się informujemy o możliwości rejestracji przez Internet.

 KONTAKT Z PUP ŚWIĘTOCHŁOWICE:

  • Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy, zaświadczenia – tel. (32) 34 62 738, (32) 34 62 717
  • Doradca klienta – tel. (32) 34 62 716, (32) 34 62 715
  • Doradca klienta instytucjonalnego, zgłaszanie ofert pracy, zatrudnianie cudzoziemców – tel. (32) 34 62 724
  • Stanowisko ds. organizacji szkoleń, KFS – tel. (32) 34 62 713
  • Stanowisko ds. zatrudnienia subsydiowanego – tel. (32) 34 62 720

 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ – SEKCJA DODATKÓW MIESZKANIOWYCH

  • tel. (32) 346-27-59, (32) 346-27-47

BIURO DRÓG I MOSTÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

  • tel. (32) 349-19-06
  • e-mail: dm@swietochlowice.pl

WYDZIAŁ INWESTYCJI URZĘDU MIEJSKIEGO W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

  • Tel. (32) 349-19-00
  • e-mail: in@swietochlowice.pl