Miasto

Zmiany dotyczące worków „big bag” i kontenerów

Radni podjęli uchwałę dotyczącą zmian w cenach i odbiorze worków „big bag” i kontenerów. Zmiana ma na celu uporządkowanie sytuacji w mieście dotyczącej odbioru odpadów typu gruz i wielkogabarytowych.

Radni podjęli uchwałę dotyczącą zmian w cenach i odbiorze worków „big bag” i kontenerów. Zmiana ma na celu uporządkowanie sytuacji w mieście dotyczącej odbioru odpadów typu gruz i wielkogabarytowych.

Pierwszy worek typu „big bag” o pojemności 1m3 cały czas pozostaje darmowy, jednak drugi i kolejny to cena 90 zł (wzrost z 30 zł). Przyczyną zmian w zakresie świadczenia usług dodatkowych dotyczących worków „big bag” jest wyeliminowanie problemu zaśmiecania terenu wokół worków spowodowanego ich przepełnieniem i tworzenia się „dzikiego wysypiska” oraz likwidacja problemu braku możliwości odbioru przepełnionych worków. Ważnym aspektem jest także wzrost kosztów odbiorów i zagospodarowania odpadów. Zmniejszona zostaje natomiast opłata za kontenery na gruz. 

Zmiany dotknęły też ceny podstawienia i odbioru kontenerów:

  • kontener 3,5 m3 na gruz – z 370 zł na 250 zł
  • kontener 5 m3 na gruz – z 470 zł na 320 zł
  • kontener 3,5 m3 na odpady wielkogabarytowe– z 150 zł na 390 zł
  • kontener 5 m3 na odpady wielkogabarytowe – z 200 zł na 450 

Worki i kontenery będą zabierane po okresie, na który zostały one wykupione. Wprowadzony zostaje 14-dniowy termin udostępnienia worka „big bag” liczonego od następnego dnia po jego pobraniu. Będzie można także przedłużyć termin pozostawienia worka „big bag” na kolejne trzy dni robocze po wniesieniu dodatkowej opłaty w wysokości 10 zł i złożeniu zlecenia. Ma to ograniczyć sytuację, kiedy to takie worki przez kilka tygodni stoją na ulicy.