Miasto

Zmiana wyskości dotacji dla prywatnych żłobków

W 2019 r. prywatne żłobki działające w Świętochłowicach otrzymają dotację w wysokości 100 zł miesięcznie na każde dziecko objęte przez nie opieką i mieszkające na terenie miasta.

W 2019 r. prywatne żłobki działające w Świętochłowicach otrzymają dotację w wysokości 100 zł miesięcznie na każde dziecko objęte przez nie opieką i mieszkające na terenie miasta.

Powrót do wysokości dotacji na poziomie pierwszych trzech kwartałów roku 2018 spowodowany jest wzrostem liczby podmiotów, które wystąpiły o dotację celową na rok 2019: z dwóch żłobków obejmujących opieką łączenie 50-cioro dzieci do 6 podmiotów obejmujących opieką 170 dzieci.

Aby udźwignąć ciężar finansowy dotacji i jednocześnie zapewnić mieszkańcom równy dostęp do opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech świadczonej przez podmioty prywatne prowadzące żłobki w Świętochłowicach, konieczny jest powrót do pierwotnej kwoty dotacji. Należy przy tym podkreślić, że pomimo zmiany wysokości dofinansowania, wydatki miasta w tym obszarze ulegną znacznemu zwiększeniu x 62 tys. zł w 2018 r. do  180 000 zł w nadchodzącym roku.

Wart podkreślenia jest fakt, iż miasto już przygotowuje wniosek o dofinansowanie nowych miejsc w żłobkach.