Miasto

Zmiana terminów składania kart zgłoszeniowych do Żłobków

Zgodnie z trwającą w całym kraju kwarantanną Żłobek oraz wszystkie kluby dziecięce należące do Zespołu Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 miasta Świętochłowice pozostają zamknięte do odwołania zgodnie z Poleceniem nr 8/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 11 marca 2020 r.

żłobki

Zgodnie z trwającą w całym kraju kwarantanną Żłobek oraz wszystkie kluby dziecięce należące do Zespołu Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 miasta Świętochłowice pozostają zamknięte  do odwołania zgodnie z Poleceniem nr 8/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 11 marca 2020 r. 

Ze względu na trwającą od 12 marca 2020r. do 13 kwietnia 2020r. (Święta Wielkanocne) w całym kraju kwarantannę, w trosce o państwa i nasze bezpieczeństwo jesteśmy zmuszeni wprowadzić nowe zasady przyjmowania kart zgłoszeniowych wraz wymaganymi dokumentami.

Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są wykonać skan lub zdjęcie karty zgłoszeniowej wraz z wymaganymi dokumentami, a następnie wysłać na adres e-mailowy: zespolopieki@swietochlowice.pl

Każdy dokument skanujemy lub fotografujemy osobno. Prosimy o przesyłanie wyraźnych zdjęć w celu odczytania danych dziecka z dokumentów.

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie mają możliwości wysłać dokumentów droga elektroniczną mogą pozostawić dokumenty w skrzynce na listy znajdującej się na budynku Żłobka przy ul. A. Czajora 3 w Świętochłowicach (obok drzwi wejściowych do budynku).

Potwierdzenie przyjęcia dokumentów rodzice/prawni opiekunowie otrzymają po przez wiadomość zwrotną drogą e-mailową lub smsem. Wiadomość będzie zawierała potwierdzenie przyjęcia dokumentów oraz numer nadany karcie zgłoszeniowej. Numer należy zachować do kolejnych etapów rekrutacji.

Ze względu na zaistniałą sytuację wydłużony zostaje termin składania dokumentów, tj. od 01 kwietnia do 24 kwietnia 2020r.

Pozostałe zasady rekrutacji zawarte w regulaminie na chwilę obecną pozostają bez zmian. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 14:30, pod numerami telefonów (32) 700-16-01 lub 530-721-620.

Zachęcamy do śledzenia oficjalnej strony Zespołu Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (TUTAJ).