Miasto

Zmiana terminów rekrutacji do przedszkola

Termin potwierdzania przez rodziców bądź opiekunów prawnych kandydata zakwalifikowanego, woli przyjęcia do przedszkola poprzez podpisanie stosownych dokumentów był wyznaczony w dniach od 27 marca 2020 r. do 3 kwietnia 2020 r. do godz.15.00.

Termin potwierdzania przez rodziców bądź opiekunów prawnych kandydata zakwalifikowanego, woli przyjęcia do przedszkola poprzez podpisanie stosownych dokumentów był wyznaczony w dniach od 27 marca 2020 r. do 3 kwietnia 2020 r. do godz.15.00. Rodzice w celu  wypełnienia dokumentów zobowiązani byli do zgłoszenia się do przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane, celem dopełnienia formalności związanych z przyjęciem dziecka do przedszkola.

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne w postaci koronawirusa SARS-COV-2 informuję, że w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne Państwa oraz pracowników przedszkoli uległy zmianie zasady oraz wydłużono termin potwierdzania przez rodziców (opiekunów prawnych) kandydata woli przyjęcia do przedszkola. Tym samym pozostałe terminy rekrutacji uległy przesunięciu. Szczegóły w poniższym terminarzu.

Ponadto w celu uniknięcia i zapobieżenia wzrostu zachorowań na COVID 19 konieczne stało się ograniczenie kontaktów międzyludzkich. W związku z czym stosowne dokumenty do uzupełnienia i podpisania przez Państwa zostaną umieszczone na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Oświaty, poniżej niniejszego sprostowania do komunikatu oraz na stronach internetowych wszystkich przedszkoli miejskich w Świętochłowicach. Oryginały dokumentów (regulamin, deklaracja, oświadczenie) należy przesłać drogą pocztową w oznaczonym czasie lub dostarczyć osobiście do oznakowanego pojemnika wystawionego przy drzwiach przedszkola w godzinach ograniczonego funkcjonowania placówki w związku z zagrożeniem epidemiologicznym. O dopełnieniu formalności w terminie decyduje data wpływu do danego przedszkola.

W wyjątkowych przypadkach po uprzednim uzgodnieniu w rozmowie telefonicznej z dyrektorem przedszkola bądź pracownikiem Miejskiego Zarządu Oświaty, możliwe będzie potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola telefonicznie przy jednoczesnym wyznaczeniu terminu dostarczenia dokumentów w wersji papierowej do placówki.

Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo. Adresy mailowe i numery telefonów placówek można znaleźć na stronach przedszkoli lub na stronie Miejskiego Zarządu Oświaty (TUTAJ).

Za utrudnienia przepraszamy.