Miasto

Zmiana opłaty za odpady

W związku z wejściem w życie z dniem 1 października 2019 r. uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty Referat Środowiska informuje o zmianie wysokości stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 października 2019 r. uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty Referat Środowiska informuje o zmianie wysokości stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dla nieruchomości zamieszkałych od 1 października 2019 r. nowa stawka wynosi 18,90 zł miesięcznie na mieszkańca, jeżeli odpady są zbierania i odbierane w sposób selektywny. Jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny nowa stawka wynosi 38,00 zł miesięcznie na mieszkańca.

Nowe stawki dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, wynoszą od 1 października 2019r. odpowiednio:

1.   jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

 • za worek o pojemności 60 l – 15,00 zł
 • za pojemnik lub worek o pojemności 120 l – 27,00 zł
 • za pojemnik o pojemności 240 l – 45,00 zł
 • za pojemnik o pojemności 1100 l – 162,00 zł
 • za pojemnik o pojemności 5000 l – 720,00 zł
 • za pojemnik o pojemności 7000 l – 900,00 zł

2.   jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

 • za worek o pojemności 60 l – 30,00 zł
 • za pojemnik  lub worek o pojemności 120 l – 54,00 zł
 • za pojemnik o pojemności 240 l – 90,00 zł
 • za pojemnik o pojemności 1100 l – 324,00 zł
 • za pojemnik o pojemności 5000 l – 1440,00 zł
 • za pojemnik o pojemności 7000 l – 1800,00 zł

Ponadto od 1 stycznia 2020r. stawka za odbiór odpadów komunalnych od właściciela garażu wynosi 1 zł/miesiąc (12 zł/rok). Odpady komunalne z garaży będą odbierane trzykrotnie w ciągu roku.

Wszystkie informacje dotyczące gospodarowania odpadami w naszym mieście zwarte są na stronie www.czyste.swietochlowice.pl