Miasto

Zawieszenie działalności placówek na terenie miasta

W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, Wojewoda Śląski wydał polecenie czasowego zawieszenia działalności części placówek.

W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, Wojewoda Śląski wydał polecenie czasowego zawieszenia działalności części placówek.

Na mocy Polecania nr 42/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 24 marca 2020 roku czasowo zawieszono działalność, na terenie województwa śląskiego, w terminie od 26 marca  2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.:

  • placówek wsparcia dziennego,
  • centrów integracji społecznej,
  • klubów integracji społecznej,
  • dziennych domów i klubów seniora,
  • środowiskowych domów samopomocy,
  • warsztatów terapii zajęciowej.