Miasto

Zaproszenie na VI sesję Rady Miejskiej

Zapraszamy na VI sesję Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się 10 stycznia 2019 r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego.

Zapraszamy na VI sesję Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się 10 stycznia 2019 r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego.

Sesja będzie także transmitowana online na stronie https://swietochlowice.sesja.pl/.

Porządek obrad IV sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Świętochłowicach.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Świętochłowicach, ustalenia ich składów osobowych i zakresu działania.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, ustalenia jej składu osobowego i zakresu działania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/13/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świętochłowicach, ustalenia jej składu osobowego i zakresu działania.
7. Zakończenie sesji