Miasto

Zakończono remont ulicy Szkolnej

Na ulicy Szkolnej zakończyła się przebudowa, dzięki której okoliczni mieszkańcy zyskali dodatkowe miejsca parkingowe. Na ulicy położono nowy asfalt oraz ułożono nową kostkę brukową na chodnikach.

Na ulicy Szkolnej zakończyła się przebudowa, dzięki której okoliczni mieszkańcy zyskali dodatkowe miejsca parkingowe. Na ulicy położono nowy asfalt oraz ułożono nową kostkę brukową na chodnikach.

W odpowiedzi na liczne prośby mieszkańców dotyczące konieczności zapewnienia większej liczby miejsc postojowych w rejonie ulicy Szkolnej oraz ulicy Polnej, Biuro Dróg i Mostów Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach w porozumieniu ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Świętochłowicach wykonało remont ulicy Szkolnej pomiędzy numerami 21 a 29..

Rozbiórce uległ jeden z chodników usytuowanych na powyższej ulicy, dzięki czemu szerokość drogi została poszerzona do blisko 10 metrów. To rozwiązanie umożliwiło wytyczenie miejsc postojowych po jednej stronie drogi, dzięki zastosowaniu skośnego parkowania. Całość prac została wykonana przez miejską spółkę MPUK.

Liczba miejsc z około 20 przed remonem zaparkowanych zgodnie z przepisami pojazdów zwiększyła się do 38. Przebudowa drogi został wykonana dzięki zaangażowaniu świętochłowickich radnych: Tomasza Grudnioka, Bożeny Wojciechowskiej-Zbylut i Agnieszki Beger.