Miasto

Zakończono bezpłatne szkolenia komputerowe

Miasto Świętochłowice zakończyło szkolenia realizowane w ramach projektu „IT-y to potrafisz – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Świętochłowic”

Miasto Świętochłowice zakończyło szkolenia realizowane w ramach projektu „IT-y to potrafisz – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Świętochłowic”

Od września 2018 roku mieszkańcy Świętochłowic, którzy ukończyli 25 rok życia brali udział w bezpłatnych 12-godzinnych szkoleniach, podczas których mieli możliwość nabycia umiejętności korzystania z e-usług publicznych i komercyjnych oraz zwiększenia aktywnego i wszechstronnego posługiwania się nowymi technologiami w życiu codziennym.

W ramach projektu przeszkolono grupę 100 osób, które – mimo, że miały fizyczną możliwość korzystania z komputera, Internetu i nowych mediów – napotykały na „miękkie bariery” wykluczenia cyfrowego, związane z brakiem wystarczającej wiedzy, kompetencji lub po prostu dostatecznej motywacji do korzystania z nowoczesnych technologii. Zajęcia odbywały się  w 7 wybranych modułach tematycznych:

  1. Tworzenie własnej strony internetowej
  2. Rolnik w sieci 
  3. Rodzic w Internecie
  4. Mój biznes w sieci
  5. Moje finanse i transakcje w sieci
  6. Kultura w sieci
  7. Działam w sieciach społecznościowych.

Realizacja zadania była możliwa dzięki otrzymanemu przez Miasto dofinansowaniu w wysokości 56 000 zł w ramach projektu “Obywatel.IT – program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim” realizowanego przez Instytut Pracy i Edukacji, Oś Priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.