Miasto

Zabierz głos w debacie!

Podczas XVI sesji Rady Miejskiej W Świętochłowicach (24 czerwca 2019 r.) odbędzie się debata nad Raportem o stanie gminy Świętochłowice za 2018 rok. Będą mogli w niej wziąć udział radni Rady Miejskiej oraz mieszkańcy Świętochłowic, którzy złożą Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Świętochłowicach pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób.

Podczas XVI sesji Rady Miejskiej W Świętochłowicach (24 czerwca 2019 r.) odbędzie się debata nad Raportem o stanie gminy Świętochłowice za 2018 rok. Będą mogli w niej wziąć udział radni Rady Miejskiej oraz mieszkańcy Świętochłowic, którzy złożą Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Świętochłowicach pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób (warunek ten wynika z Ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku – art. 28aa pkt 7).

Zgłoszenia przyjmowane będą w dniach 11 – 19 czerwca 2019 roku (ostatni dzień roboczy Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przed dniem sesji Rady Miejskiej) w Kancelarii Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, pokój nr 110, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. Zgłoszenia należy dostarczyć na specjalnie przygotowanym druku, który można pobrać pod tym linkiem

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu w debacie nad Raportem o stanie gminy Świętochłowice za rok 2018 według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej zgłoszenia.

Przewidziane jest wystąpienie maksymalnie 15 mieszkańców (warunek ten wynika także z Ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku – art. 28aa pkt 8), a o możliwości zabrania głosu decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnicy debaty mają prawo do jednokrotnego wystąpienia, bez ograniczenia czasowego. 

Raport o stanie gminy Świętochłowice za 2018 rok – zapoznaj się z treścią raportu.