Miasto

XXIV sesja Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

W dniu 8 kwietnia br. odbyła się XXIV sesja Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, podczas której podjęto ważne dla Świętochłowic uchwały. Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju sesja odbyła się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

W dniu 8 kwietnia br. odbyła się XXIV sesja Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, podczas której podjęto ważne dla Świętochłowic uchwały. Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju sesja odbyła się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

W trakcie sesji obradowano nad czterema projektami uchwał:

  1. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2020 rok.
  2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/173/2020 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom członkowskim Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2020.
  3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/172/2020 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom członkowskim Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” w roku 2020.
  4. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania związane z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19)

W ramach „Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2020” członkowie GZM otrzymają pomoc finansową w łącznej kwocie 83 315 558 . W uchwale zmieniającej z dnia 8 kwietnia br. dodano dwa istotne dla mieszkańców projekty:

  • Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych w Świętochłowicach przy ul. Sikorskiego 9 – kwota dofinansowania wyniesie 1 000 000 zł,
  • Termomodernizacja i zmiana sposobu dostarczania ciepła w zespole budynków wielorodzinnych przy ul. Chorzowskiej 25-33 w Świętochłowicach – kwota dofinansowania wyniesie 1 000 000 zł.

Projekty znajdujące się już w „Programie działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2020” to:

  • Modernizacja systemu oświetlenia obiektów użyteczności publicznej w Świętochłowicach – modernizacja systemu oświetlenia basenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Świętochłowicach przy ul. Zubrzyckiego 38 – kwota dofinansowania wyniesie 150 000 zł,
  • Budowa instalacji OZE w obiektach użyteczności publicznej w Świętochłowicach – budowa instalacji OZE w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Świętochłowicach przy ul. Harcerskiej nr 6 – kwota dofinansowania wyniesie 250 000 ,
  • Likwidacja “niskiej emisji” poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej w Świętochłowicach – wymianę indywidualnego źródła ciepła w Miejskim Domu Kultury w Świętochłowicach przy ul. Harcerskiej nr 1 – kwota dofinansowania wyniesie 100 000 .

W związku z wprowadzonymi zmianami łączna wartość pomocy udzielonej Gminie Świętochłowice wynosi 2 500 000 zł.

Decyzją Zgromadzenia GZM przyznano pomoc finansową dla gmin i powiatów na zadania i zakupy inwestycyjne z zakresu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem zakażeniom koronawirusem. Świętochłowice otrzymały środki w wysokości 501 500 zł, a łączna wartość pomocy finansowej dla gmin i powiatów wynosi 10 334 100 zł.

Warto przypomnieć, że Świętochłowice pozyskały również 524 000 zł z Metropolitarnego Funduszu Solidarności na przebudowę ulicy Ślęzan. Całość inwestycji wyniesie 620 000 zł.