X Świętochłowicki Piknik NGO

Prezydent Miasta Świętochłowice zaprasza organizacje pozarządowe działające na obszarze miasta do udziału w „X Świętochłowickim Pikniku Organizacji Pozarządowych”, który odbędzie się 5 września 2021 r. w godz. 14.00 – 18.00 na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” – teren dawnego parku linowego.