Miasto

X Piknik NGO

5 września na terenie OSiR Skałka odbył się X Świętochłowicki Piknik Organizacji Pozarządowych pod patronatem Prezydenta Miasta Świętochłowice. Celem wydarzenia była promocja działań podejmowanych przez świętochłowickie organizacje pozarządowe, integrowanie społeczności lokalnej oraz wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

X piknik NGO