Miasto

Wyrób Świętochłowicką Kartę Seniora

Każdy Senior zamieszkały na terenie Miasta Świętochłowice, który ukończył 60. rok życia może otrzymać Świętochłowicką Kartę Seniora, uprawniającą do korzystania ze specjalnych usług oraz ulg.

Każdy Senior zamieszkały na terenie Miasta Świętochłowice, który ukończył 60. rok życia może otrzymać Świętochłowicką Kartę Seniora, uprawniającą do korzystania ze specjalnych usług oraz ulg.

Posiadacz Karty Seniora uzyskuje ulgi w instytucjach o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, sportowym, rekreacyjnym oraz turystycznym o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim. Każdy Senior – posiadacz Karty otrzyma wykaz podmiotów udzielających ulg!

Formularz dostępny jest w Urzędzie Miasta przy ul. Katowickiej 54:

  • w Wydziale Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych pok. 310 (3 piętro)
  • w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego
  • formularz można pobrać TUTAJ

Wypełniony wniosek złożyć można zarówno w Wydziale Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych, jak i w Punkcie Obsługi Mieszkańców. Gotowe Karty Seniora należy odebrać w Wydziale Kultury Sportu Zdrowia i Spraw Społecznych w pok. 310. Zapraszamy do skorzystania z oferty!