Miasto

Wyniki ankiety o “Skałce”

Znamy już wyniki ankiety dotyczącej Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skałka". Mieszkańcy naszego miasta wskazali kierunki działań, które powinny zostać podjęte w celu uatrakcyjnienia tego ważnego dla wszystkich terenu rekreacyjnego.

Znamy już wyniki ankiety dotyczącej Ośrodka Sportu i Rekreacji “Skałka”. Mieszkańcy naszego miasta wskazali kierunki działań, które powinny zostać podjęte w celu uatrakcyjnienia tego ważnego dla wszystkich terenu rekreacyjnego.

Z oferty sportowej najlepiej wypadły korty do squasha, boiska do piłki nożnej, basen kryty oraz tor speedrowerowy. Natomiast najwięcej zastrzeżeń budzi tor rolkowy, skatepark, lodowisko oraz basen ekologiczny. Wśród infrastruktury rekreacyjnej doceniona została siłownia pod chmurką, alejki spacerowe oraz plac zabaw. Poprawy wymagają toalety i przystań.

Zdecydowana większość osób biorących udział w badaniu ankietowym wskazała potrzebę umiejscowienia na terenie „Skałki”: dodatkowych toalet, parkingu dla rowerów, hali widowisko-sportowej oraz całorocznego krytego boiska. Spośród zebranych odpowiedzi najwięcej respondentów sprzeciwiło się ewentualnemu umiejscawianiu na terenie „Skałki” pawilonu handlowo-usługowego. W przypadku ewentualnego wprowadzenia na terenie „Skałki” płatności za usługi dodatkowe, ankietowani wskazali jako akceptowalną opłatę za parkowanie, natomiast nieakceptowalną jest opłata za korzystanie z toalet.

Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w ankiecie, która wskazuje na jakie elementy należy się skupić, aby uczynić “Skałkę” jeszcze lepszą i atrakcyjną dla mieszkańców Świętochłowic i okolic.