Miasto

Wynagrodzenia trafią do pracowników oświaty

W poniedziałek, 7 stycznia, podpisana została umowa na kontynuację linii debetowej. Miasto odzyskało płynność finansową i dzięki temu pracownicy oświaty otrzymają zaległe pensje.

W poniedziałek, 7 stycznia, podpisana została umowa na kontynuację linii debetowej. Miasto odzyskało płynność finansową i dzięki temu pracownicy oświaty najpóźniej we wtorek, 8 stycznia, otrzymają zaległe pensje.

Sytuacja, w której pracownicy oświaty nie otrzymali wynagrodzeń w terminie, jest konsekwencją nieodpowiedzialnej polityki finansowej prowadzonej w ostatnich latach.

W dniu 22 listopada 2018 r. (dzień zaprzysiężenia nowego prezydenta) z 10 mln linii kredytowej dostępnych było 4 850 299,30 zł.

Na dzień 30 listopada 2018 r. zadłużenie Miasta Świętochłowice z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz udzielanych gwarancji i pożyczek wynosiło 92.320.162,58 zł z czego:

– obligacje komunalne wynosiły 71.050.000,00 zł – ostateczny termin wykupu 25.11.2030 r.;
– linia kredytowa 10.508.207,67 zł – ostateczny termin spłaty 31.12.2018 r.;
– kredyt inwestycyjny 2.985.000,00 zł – ostateczny termin spłaty 10.12.2027 r.;
– pożyczka inwestycyjna 7.744.736,91 zł – ostateczny termin spłaty 31.12.2027 r.;
– pożyczki z WFOŚiGW 32.218,00 zł – ostateczny termin spłaty 30.01.2019 r.;

Miasto Świętochłowice udzieliło poręczeń na kwotę 4.814.875,63 zł; zobowiązania Miasta Świętochłowice z tytułu prolongowanych składek ZUS wynosiły 2.820.659,30 zł (kwota nie zawiera opłaty prolongacyjnej).

Zobowiązania wymagalne Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach z tytułu niezapłaconych faktur 1.464.277,50 zł; ponadto zobowiązania Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach wobec KZK GOP wynosiły 5.767.415,05 zł.

Drogę prowadzącą do zaistniałej sytuacji przedstawiamy na poniższym schemacie, który w lepszej rozdzielczości można zobaczyć także TUTAJ.

Jeszcze w piątek, 4 stycznia, wypłacone zostały pensje pracownikom wszystkich przedszkoli, Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej 8, ZSO nr 1, a także Miejskiego Domu Kultury oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Pensje dla pozostałych pracowników oświaty w Świętochłowicach wypłacone zostaną najpóźniej 8 stycznia.