Miasto

Wymazowóz pomoże w walce z koronawirusem w Świętochłowicach

Dzięki współpracy Miasta Świętochłowice, Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chorzowie oraz świętochłowickiej Ochotniczej Straży Pożarnej we wtorek, 7 kwietnia, pracę rozpocznie wymazowóz, którego personel będzie pobierać próbki do testów na obecność koronawirusa i przewozić je do sanepidu.

Dzięki współpracy Miasta Świętochłowice, Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chorzowie oraz świętochłowickiej Ochotniczej Straży Pożarnej we wtorek, 7 kwietnia, pracę rozpocznie wymazowóz, którego personel będzie pobierać próbki do testów na obecność koronawirusa i przewozić je do sanepidu.

To kolejne działanie, które ma pomóc w walce z pandemią i zapewnić jak największe bezpieczeństwo mieszkańcom. Dzięki wymazowozowi skróci się czas oczekiwania na wykonanie testów osobom, które przebywają w kwarantannie – podkreśla Daniel Beger, Prezydent Miasta Świętochłowice.

Działania wymazowozu koordynować będzie chorzowski sanepid (tel. 32 241-24-94). Co ważne – pierwszeństwo w korzystaniu z tego rozwiązania przysługiwać będzie osobom objętym kwarantanną oraz personelowi medycznemu, ratownikom medycznym i służbom mundurowym, a więc tym, na których barkach spoczywa największa odpowiedzialność za życie i zdrowie wszystkich mieszkańców.