Miasto

Wstrzymanie przyjmowania wniosków do Budżetu Obywatelskiego

W związku z zakwestionowaniem uchwały dotyczącej Budżetu Obywatelskiego przez Śląski Urząd Wojewódzki zgłaszanie wniosków od 1 maja 2019 zostaje wstrzymane. O nowym terminie poinformujemy wkrótce.

W związku z otrzymanym ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 30 kwietnia 2019 roku stwierdzającym nieważność uchwały Nr X/88/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Świętochłowice na rok 2019 informujemy, iż zgłaszanie wniosków od dnia 1 maja 2019 zostaje wstrzymane.

W związku z powyższym o nowym terminie składnia wniosków w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 będą Państwo poinformowani w możliwie najbliższym czasie.