Miasto

Wsparcie i pomoc dla zadłużonych mieszkańców

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej wychodzi naprzeciw zadłużonym mieszkańcom lokali komunalnych na terenie Świętochłowic. Osoby, które mają czasowy problem z regulowaniem swoich płatności na bieżąco, będą mogły skorzystać z różnych form wsparcia i pomocy.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej wychodzi naprzeciw zadłużonym mieszkańcom lokali komunalnych na terenie Świętochłowic. Osoby, które mają czasowy problem z regulowaniem swoich płatności na bieżąco, będą mogły skorzystać z różnych form wsparcia i pomocy.

Wkrótce do drzwi zadłużonych najemców lokali komunalnych i socjalnych – a tych jest w Świętochłowicach kilka tysięcy (!) – zapukają administratorzy budynków, którzy będą informować o różnych możliwościach spłaty zaległości. To pierwszy, testowy etap akcji, który pozwoli na wypracowanie stałych rozwiązań w tym zakresie.

– Wychodzimy naprzeciw świętochłowiczanom, którzy posiadają zadłużenie czynszowe – zwłaszcza tym, którzy w problemy ze spłatą należności mają od niedawna. Chcemy pokazać, że wspólnie jesteśmy w stanie znaleźć rozwiązania, które pozwolą mieszkańcom spokojnie spać, a nam zwiększyć ściągalność regularność płatności, która teraz kształtuje się na poziomie ok. 60 procent  – mówi Justyna Bańczyk, prezes MPGL. To ważne, ponieważ te środki są niezbędne, aby spółka mogła przeprowadzać kolejne inwestycje, które pozwolą poprawić jakość życia mieszkańców.

Po pierwsze, aby uzyskać pomoc trzeba wypełnić i podpisać druk „uznanie długu”, a następnie zwrócić się z prośbą o podpisanie ugody i spłatę zaległości w ratach, które będą doliczane do kolejnych opłat czynszowych. Zainteresowani będą mogli też częściowo odpracować swoją zaległość wykonując proste prace porządkowe lub remontowe. Za każdą przepracowaną w ten sposób godzinę MPGL sp. z o.o. od stycznia 2019 r. zapłaci 14,70 zł na rzecz zarządcy budynku.

Ponadto osoby spełniające odpowiednie kryteria dochodowe i lokalowe mogą uzyskać dodatek mieszkaniowy z pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach (konieczny jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez tę instytucję). W szczególnych przypadkach można również zamienić umowę najmu na umowę z czynszem socjalnym na okres jednego roku. W tym czasie należy spłacić zaległości w dogodnych ratach.

Działania prowadzone przez MPGL sp. z o.o. mają zapobiec pogłębieniu zadłużenia wśród mieszkańców, które w przyszłości mogłoby skutkować windykacją sądową, komorniczą czy nakazem eksmisji. Akcja będzie miała charakter ciągły i oparta ma być na indywidualnym podejściu do każdego dłużnika  i szeroko zakrojonym systemie pomocowym, który pozwoli wyjść naprzeciw mieszkańcom, którzy popadli w tarapaty finansowe.

– To zaledwie początek zapowiadanych zmian w funkcjonowaniu spółki. Aktualnie tworzony jest obszerny raport o stanie finansowym i funkcjonalnym MPGL, który  w najbliższych tygodniach zostanie przedstawiony prezydentowi miasta – podkreśla Justyna Bańczyk. Równolegle z tymi działaniami przeprowadzona zostanie kompleksowa inwentaryzacja zasobów komunalnych, mająca na celu ustalenie stanu technicznego poszczególnych budynków oraz pustostanów lokali mieszkalnych i użytkowych.

Suma tych działań da podwaliny pod stworzenie i wdrożenie planu naprawczego, którego efektem ma być poprawa kondycji finansowej i organizacyjnej spółki oraz nowa, bardziej przyjazna mieszkańcom twarz MPGL.