Miasto

Wsparcie dla świętochłowickiego szpitala z GZM

GZM przekazał ponad pół miliona złotych na zakup sprzętów do szpitala powiatowego. Działania te są związane ze sytuacją epidemiczną w naszym kraju.

Umowa zawarta pomiędzy Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią z siedzibą w Katowicach a Gminą Świętochłowice na realizację zadań związanych z ochroną zdrowia w związku ze stanem epidemicznym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności na pokrycie wydatków na zakupy inwestycyjne związane z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji wyżej wymienionych zadań.

Wartość przekazanych środków GZM wyniósł 501 500,00 zł, natomiast wkład własny to 17 902,22 zł

Zakupiono między innymi: respiratory, defibrylatory, pompy infuzyjne, pulsoksymetry, aparat USG, ultrasonograf.