Miasto

WSA oddalił skargę Dawida Kostempskiego dotyczącą wygaszenia mandatu

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę radnego Dawida Kostempskiego w sprawie uchwały wygaszającej jego mandat radnego. Oznacza to podtrzymanie decyzji Rady Miejskiej. Radny Kostempski może odwołać się teraz do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę radnego Dawida Kostempskiego w sprawie uchwały wygaszającej jego mandat radnego. Oznacza to podtrzymanie decyzji Rady Miejskiej. Radny Kostempski może odwołać się teraz do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

25 marca świętochłowiccy radni podjęli uchwałę w sprawie wygaszenia mandatów radnych Dawida Kostempskiego i Bartosza Karcza. We wniosku uzasadniającym tę decyzję zapisano, że wspomniani radni nie zamieszkują Świętochłowic i to miasto nie jest centrum ich rodzinnego życia. Zamieszkiwanie w Świętochłowicach jest warunkiem wymaganym prawnie do tego, aby ktoś mógł skorzystać z biernego prawa wyborczego kandydując na radnego.

Dawid Kostempski odwołał się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnioskując o stwierdzenie nieważności w całości uchwały ewentualnie o uchylenie zaskarżonej uchwały w całości. Na początku czerwca sąd postanowił oddalić jego skargę. Teraz może odwołać się do Naczelnego Sądu Administracyjnego.