Miasto

Wracają świadczenia rehabilitacyjne

Informujemy, że w przyszłym tygodniu po prawie 2 miesięcznej przerwie wznowiona zostanie działalność Poradni Rehabilitacyjnej oraz Pracowni Rehabilitacyjnej mieszczących się przy ulicy Zubrzyckiego 36.

Informujemy, że w przyszłym tygodniu po prawie 2 miesięcznej przerwie wznowiona zostanie działalność Poradni Rehabilitacyjnej oraz Pracowni Rehabilitacyjnej mieszczących się przy ulicy Zubrzyckiego 36.

Biorąc pod uwagę występujące nadal zagrożenie epidemiczne na terenie kraju wszelkie świadczenia będą mogły być realizowane z zastosowaniem środków ostrożności co będzie miało wpływ na ilość przyjmowanych pacjentów. Zabiegi będą wykonywane z zastosowaniem środków ochrony osobistej zarówno ze strony naszego personelu jak i pacjenta. Po każdym wykonanym zabiegu musi nastąpić dezynfekcja stanowiska (wszystkich przedmiotów z którymi pacjent miał kontakt w trakcie zabiegu – w tym leżanka, przybory i przyrządy do ćwiczeń, ewentualne elementy urządzeń zabiegowych) oraz wywietrzenie pomieszczenia przed przyjęciem następnego pacjenta. Od zakończenia dezynfekcji musi minąć rekomendowany przez producenta preparatu dezynfekcyjnego czas, zanim następny pacjent zostanie obsłużony na tym samym stanowisku.

Ze względów epidemicznych nie wszystkie zabiegi będą mogły być realizowane. Pacjenci z grup wysokiego ryzyka powinni szczególnie zachować ostrożność w zakresie korzystania z rehabilitacji.  Korzystać z zabiegów rehabilitacyjnych w warunkach ambulatoryjnych będzie można od 11.05.2020 roku. W chwili obecnej trwają intensywne prace organizacyjne w obiekcie w celu zapewnienia pacjentom maksimum bezpieczeństwa. Dotychczasowe skierowania zachowują ważność.

W celu zapewnienia bezpiecznych odległości pomiędzy osobami przebywającymi na terenie naszej placówki, na jedną osobę przypada przynajmniej 15 m2 (nie wliczając osoby świadczącej usługę) pacjenci będą umawiani na konkretną godzinę (tel. 32 245 28 37). Każdy pacjent podlegać będzie wywiadowi telefonicznemu według schematu ankiety rekomendowanej przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów.