Miasto

Władze miasta spotkały się z mieszkańcami

Początek 2019 roku był dla mieszkańców Świętochłowic okazją do spotkania z nowymi władzami miasta, rozmowy o wyzwaniach na najbliższe miesiące i problemach z którymi borykają się świętochłowiczanie. Spotkania zostały zaplanowane w każdej z dzielnic miasta. Pierwsze z nich odbyło się 8 stycznia w Centrum Kultury Śląskiej „Grota” w Lipinach. Cykl zakończyło spotkanie 29 stycznia na Osiedlu Ustronie.

Początek 2019 roku był dla mieszkańców Świętochłowic okazją do spotkania z nowymi władzami miasta, rozmowy o wyzwaniach na najbliższe miesiące i problemach z którymi borykają się świętochłowiczanie. Spotkania zostały zaplanowane w każdej z dzielnic miasta. Pierwsze z nich odbyło się 8 stycznia w Centrum Kultury Śląskiej „Grota” w Lipinach. Cykl zakończyło spotkanie 29 stycznia na Osiedlu Ustronie.

W spotkaniach brał udział prezydent miasta Daniel Beger, jego zastępcy – Sonia Kwaśny i Sławomir Pośpiech, a także Janusz Kalafarski, p.o. naczelnika Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego, Justyna Bańczyk, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej oraz Alicja Kiołbasa, dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty. Podczas każdego ze spotkań uczestnicy przedstawili się zgromadzonym i opowiedzieli o tym czym konkretnie się zajmują i za co są w mieście odpowiedzialni. Wszyscy zadeklarowali także otwartość na kontakty z mieszkańcami nie tylko w trakcie podobnych spotkań, ale także w codziennej pracy.

– Zapowiadaliśmy pełną transparentność i to realizujemy. Spotkania z mieszkańcami dają świętochłowiczanom możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich pytania u źródła. Dla nas natomiast będą pomocne podczas tworzenia mapy problemów dla poszczególnych dzielnic i całego miasta oraz pracy nad narzędziami ich monitorowania i rozwiązywania ich w sposób systemowy – mówi Daniel Beger, prezydent miasta. To istotne,

Wizyty w dzielnicach obfitowały bowiem w zgłoszenia różnego rodzaju problemów – tych mniejszych i nieco większych – które, jak podkreślali mieszkańcy, do tej pory nie były sygnalizowane we właściwy sposób. – W najbliższym czasie to się zmieni, zgłoszenia problemów w przestrzeni publicznej, zaobserwowanych w najbliższym otoczeniu będzie można dokonać za pośrednictwem komputera lub telefonu w czasie rzeczywistym – zapowiada prezydent.

Wśród licznych pytań mieszkańców każdej z dzielnic pojawiły się te o los pustostanów, remonty budynków oraz inne inwestycje – remont torowiska tramwajowego na ul. Bytomskiej, przebudowę ul. Łagiewnickiej czy plany dotyczące dalszej modernizacji stadionu OSiR „Skałka”. Świętochłowiczanie zgłaszali potrzebę utworzenia w mieście nowych miejsc parkingowych, rozbudowy systemu miejskiego monitoringu czy podpięcia budynków do sieci ciepłowniczej. Uczestnicy spotkań zaciekawieni byli także dalszymi losami Straży Miejskiej i szansą na powstanie komisariatu policji w Lipinach.

Jednym z ważniejszych tematów poruszanych w mieście w ostatnich tygodniach jest edukacja, nie mogło go więc zabraknąć także podczas spotkań władz Świętochłowic z mieszkańcami. Duże zainteresowanie budziły kwestie dotyczące planowanych zmian w sieci szkół. We wszystkich dzielnicach pytano także o możliwość utworzenia kolejnych miejsc w żłobkach i przedszkolach.

Mieszkańcy dopytywali również o to, kto jest odpowiedzialny za odśnieżanie konkretnych miejsc w mieście. By kompleksowo odpowiedzieć na te pytania powstały szczegółowe mapy dzielnic (kliknij tutaj) pokazujące, które ulice są odśnieżane przez Miasto w ramach konkretnej z trzech kategorii określających priorytet odśnieżania.

Mieszkańców dzielnicy Zgoda najbardziej interesował temat inwestycji na Górze Hugona i remediacji Stawu Kalina. Zostali zapewnieni, że choć do ostatniego przetargu nie zgłosiła się żadna firma gotowa podjąć się tego trudnego zadania, zewnętrzne finansowania inwestycji jest zabezpieczone. Jak podkreślały władze miasta, obecnie trwa dialog techniczny do którego zaproszonych zostało osiem z 15 zgłoszonych wstępnie firm. Działanie to ma na celu uzyskanie wiedzy i informacji niezbędnych do przygotowania kolejnego planowanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Na zakończenie cyklu przedstawiciele władz miasta spotkali się z mieszkańcami Osiedla Ustronie. Mieszkańcy zainteresowani byli m. in. kwestią domniemanej likwidacji autobusu linii 231. Zostali zapewnieni, że żadnej likwidacji nie będzie. Ponadto pytano o dalsze funkcjonowanie wysypiska śmieci, dofinansowanie do miejsc w żłobkach, zmiany w sieci szkół i plany dotyczące inwestycji w mieście.

Każde spotkanie kończyło się możliwością konsultacji przy stolikach roboczych z przedstawicielem odpowiedzialnym za konkretną sferę funkcjonowania miasta. Świętochłowiczanie chętnie z tej formy korzystali rozmawiając o najważniejszych dla siebie sprawach. Mieszkańcy, których sprawy wymagają głębszej analizy, otrzymali zaproszenie na spotkanie w Urzędzie Miasta z osobami odpowiadającymi za konkretny resort.

Najlepszym dowodem na znaczenie i wagę tej inicjatywy jest frekwencja. W pierwszym spotkaniu w Lipinach pojawiło się ponad 90 osób, najliczniej reprezentowany był natomiast Chropaczów – w ZSO nr 2 zjawiło się ok. 120 osób. Pozostałe spotkania gromadziły około 70 uczestników.

Podobne spotkania będą kontynuowane w przyszłości.