Miasto

Wizyta młodzieży w Urzędzie Miejskim

Dziś, 10 października br., na zaproszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa Nowaka oraz radnej Bożeny Wojciechowskiej-Zbylut, odbyło się spotkanie z młodzieżą klas 7. i 8. ze Szkoły Podstawowej nr 4 oraz I Liceum Ogólnokształcącego.

Dziś, 10 października br., na zaproszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa Nowaka oraz radnej Bożeny Wojciechowskiej-Zbylut, odbyło się spotkanie z młodzieżą klas 7. i 8. ze Szkoły Podstawowej nr 4 oraz I Liceum Ogólnokształcącego.

Była okazja porozmawiać o planach dotyczących powstania Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz wysłuchać co zdaniem młodych mieszkańców Świętochłowic jest potrzebne w mieście. Młodzież odwiedziła także salę sesyjną, gabinet Prezydenta Świętochłowic oraz gabinet Przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa Nowaka.

– Jestem przekonany, że planowane przeze mnie jesienno-zimowe spotkania ze świętochłowicką młodzieżą przyniosą korzyści dla każdej ze stron. Już wkrótce powołana zostanie Młodzieżowa Rada Miasta, która ma być platformą wymiany poglądów oraz wykazywania młodzieżowych inicjatyw. Ci młodzi ludzie są nadzieją dla miasta. – mówił Daniel Beger, Prezydent Świętochłowic.