Miasto

Ważna informacja odnośnie żłobków i przedszkoli

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 29 kwietnia 2020 r. premier rządu poinformował o możliwości otwarcia żłobków i przedszkoli od 6 maja br., zostawiając ostateczne decyzje w tej kwestii organom założycielskim. Terminy otwarcia i zasady działania placówek w Świętochłowicach zostaną podane 4 maja.

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 29 kwietnia 2020 r. premier rządu poinformował o możliwości otwarcia żłobków i przedszkoli od 6 maja br., zostawiając ostateczne decyzje w tej kwestii organom założycielskim. Terminy otwarcia i zasady działania placówek w Świętochłowicach zostaną podane 4 maja.

Od wczoraj prowadzone są konsultacje z rodzicami, dyrektorami oraz pracownikami placówek, zmierzające do wypracowania optymalnego modelu opieki nad najmłodszymi mieszkańcami miasta. Władze miasta podejmują wszelkie starania, aby podejść do tematu z największą pieczołowitością i rzetelnością. Trwają uzgodnienia w zakresie możliwości zapewnienia w placówkach wystarczającej liczby opiekunów, niezbędnych środków higienicznych, środków ochrony osobistej oraz odpowiednich procedur, od których zależeć będzie poziom bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu w placówkach.

Przypominamy, że zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego pierwszeństwo w korzystaniu z opieki mają dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu, a zwłaszcza dzieci:

  • pracowników systemu ochrony zdrowia,
  • służb mundurowych,
  • pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Prosimy Rodziców o cierpliwość i wyrozumiałość.