Miasto

Warsztaty z przedsiębiorczości

W dniach 14-15 listopada w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości młodzież z ZSO nr 1 i 2 wzięła udział w warsztatach edukacyjnych pn. „Chłopska Szkoła Biznesu”. Zajęcia zorganizowało Biuro ds. Obsługi Przedsiębiorców we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach.

W dniach 14-15 listopada w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości młodzież z ZSO nr 1 i 2 wzięła udział w warsztatach edukacyjnych pn. „Chłopska Szkoła Biznesu”. Zajęcia zorganizowało Biuro ds. Obsługi Przedsiębiorców we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach.

Chłopska Szkoła Biznesu to planszowa gra ekonomiczna, w którą równocześnie może zagrać od 12 do 30 osób. Do udziału w rozgrywkach zaproszono uczniów klas licealnych oraz ostatnią klasę gimnazjalną świętochłowickich szkół. Młodzież z dużym zaangażowaniem wcielała się w role rzemieślników, których zadaniem była produkcja towarów, handel na jarmarku oraz organizowanie wypraw handlowych w celu zgromadzenia jak największego majątku.

Gra jest prostą symulacją działalności gospodarczej, która w atrakcyjny sposób ukazuje mechanizmy funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej i rozwija takie kompetencje jak przedsiębiorczość, kreatywność czy umiejętności społeczne oraz negocjacyjne.

Ponadto uczniowie wysłuchali prelekcji poświęconej podejmowaniu działalności gospodarczej oraz aktywnie wzięli udział w dyskusji. Nowa propozycja zajęć, które uczą prostych zasad ekonomii poprzez wspólną zabawę, spotkała się z dużym uznaniem wśród młodzieży szkolnej.