Miasto

W dwóch świętochłowickich szkołach powstanie „Zielona pracownia”

Dwie świętochłowickie szkoły zostały nagrodzone w konkursie WFOŚiGW w Katowicach "Zielona pracownia ". Laureatami zostały: SP 17 i SP 19.

Dwie świętochłowickie szkoły zostały nagrodzone w konkursie WFOŚiGW w Katowicach “Zielona pracownia “. Laureatami zostały: SP 17 i SP 19.

Konkurs skierowany był do szkół podstawowych i średnich z terenu województwa śląskiego, jednak z zastrzeżeniem, że o dofinansowanie mogą ubiegać się placówki, które nie otrzymały dofinansowania w poprzednich edycjach konkursu. Przedmiotem konkursu było utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych.

W Świętochłowicach powstaną dwie nowe pracowanie:

  • w Szkole Podstawowej nr 19 – pracowania „Zielony przystanek” – kwota dofinansowania 5 975,30 zł
  • w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 – pracowania „Z energią zmieniamy źródła” – kwota dofinansowania 7 500,00 zł

W tym roku na wszystkie nagrody Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał prawie 450 tys. złotych.