Miasto

VIII Piknik Organizacji Pozarządowych – Zaproszenie

Prezydent Miasta Świętochłowice zaprasza organizacje pozarządowe działające na obszarze miasta do udziału w „VIII Świętochłowickim Pikniku Organizacji Pozarządowych”, który odbędzie się 8 września 2019 r. na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka”.

Prezydent Miasta Świętochłowice zaprasza organizacje pozarządowe działające na  obszarze miasta do udziału w „VIII Świętochłowickim Pikniku Organizacji Pozarządowych”, który odbędzie się 8 września 2019 r. na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka”.

Celem tego przedsięwzięcia jest promocja działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe, integrowanie społeczności lokalnej oraz wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

Organizacje zainteresowane udziałem w pikniku proszone są o przekazanie do  Wydziału Rozwoju i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego formularza zgłoszeniowego w terminie do 19 sierpnia 2019 r. na adres mailowy: rps@swietochlowice.pl  bądź pocztą: Urząd Miejski, ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału pod numerem tel. 32 34-91-847.

Do pobrania: