Miasto

VII i VIII sesja Rady Miejskiej za nami

Zmiany dotyczące sieci świętochłowickich szkół zdominowały dzisiejsze obrady Rady Miejskiej. Najważniejsza z nich to powołanie do życia Szkoły Podstawowej nr 5 im. J. Kukuczki w Chropaczowie.

Zmiany dotyczące sieci świętochłowickich szkół zdominowały dzisiejsze obrady Rady Miejskiej.  Najważniejsza z nich to zamiar powołania do życia Szkoły Podstawowej nr 5 im. J. Kukuczki w Chropaczowie.

Podczas VII sesji Rady Miejskiej radni wysłuchali sprowadzania działalności prezydenta za okres międzysesyjny (od dnia 7 grudnia 2018 r. do dnia 18 stycznia 2019 r.) oraz przyjęli rozkład godzin pracy świętochłowickich aptek oraz plan pracy komisji stałych.

Z kolei VIII sesja Rady Miejskiej dotyczyła przede wszystkim zmian w sieci szkół w Świętochłowicach. Radni podjęli uchwały dotyczące następujących zamiarów:

  • przekształcenia Gimnazjum nr 2 w Szkołę Podstawową nr 5 im. Jerzego Kukuczki – taka zmiana ma na celu odciążenie pod względem liczby uczniów dwóch innych szkół podstawowych: nr 17 w Chropaczowie i nr 1 w Piaśnikach. Nie bez znaczenia dla podjęcia tej uchwały był też fakt, iż kuratorium oświaty nalegało na zmiany zmierzające do likwidacji dwuzmianowości w tych dwóch placówkach;
  • likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Pracy Pozaszkolnej w Świętochłowicach – w mieście są obecnie dwa licea dla dorosłych; po likwidacji szkoły pozostanie jedno liceum dla dorosłych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych, gdzie będzie uczęszczać blisko 100 osób z obu połączonych szkół;
  • zmiany siedziby Szkoły Podstawowej dla Dorosłych z klasami dotychczasowego Gimnazjum dla Dorosłych wchodzącej w skład dotychczasowego Zespołu Szkół i Pracy Pozaszkolnej w Świętochłowicach poprzez włączenie jej do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych;
  • likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Świętochłowicach wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych – pozostanie jedna szkoła policealna w mieście;
  • likwidacji Ogniska Pracy Pozaszkolnej – zajęcia, które się tam dotychczas odbywają zostają przeniesione do SP19 z zachowaniem wszystkich etatów;
  • zmiany siedziby Zespołu Szkół Specjalnych w Świętochłowicach z ulicy Szkolnej 13 na budynek wygaszanego Gimnazjum nr 5 przy ulicy Wojska Polskiego 75.

Radni podjęli także uchwały dotyczące Ośrodka Pomocy Społecznej oraz spraw związanych z pomocą w zakresie pomocy żywieniowej w mieście.