Miasto

Urzędnik zapuka do drzwi z decyzją podatkową

Od dnia 13 lutego 2020 r. pracownicy Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach ruszyli w teren aby osobiście dostarczyć świętochłowiczanom do domów decyzje podatkowe.

Od dnia 13 lutego 2020 r. pracownicy Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach ruszyli w teren aby osobiście dostarczyć świętochłowiczanom do domów decyzje podatkowe.

Od 13 lutego 2020 r. decyzje będą roznoszone przez pracowników Urzędu Miejskiego. Jeżeli kogoś nie zastaną w domu to decyzje zostaną dostarczone listem poleconym. Można je będzie również odebrać w Referacie Podatków i Egzekucji Administracyjnej (pokój 124) od 2 marca 2020 r.

Przypominamy, że pierwszą ratę podatku należy opłacić do 15 marca 2020 r. (na druku decyzji znajdziemy wszystkie wyjaśnienia). Świętochłowicki Urząd Miejski rozprowadza około 18 tysięcy decyzji dotyczącej podatku od nieruchomości.