Miasto

Trwają przygotowania do otwarcia przedszkoli i żłobków

Miasto Świętochłowice planuje od 18 maja otworzyć przedszkola i żłobki. Od końca kwietnia trwają ustalenia i przygotowania, które mają zapewnić pełne bezpieczeństwo dzieciom oraz pracownikom placówek.

Miasto Świętochłowice planuje od 18 maja otworzyć przedszkola i żłobki. Od końca kwietnia trwają ustalenia i przygotowania, które mają zapewnić pełne bezpieczeństwo dzieciom oraz pracownikom placówek. Spełnienie rygorystycznych wymogów choć niełatwe, jest konieczne z uwagi na liczne sygnały płynące od rodziców, którzy nie mogą dłużej opiekować się dziećmi w domu. Termin otwarcia może się jednak przesunąć z uwagi na liczbę i zakres wymagań oraz zmianę sytuacji epidemiologicznej w województwie śląskim.

Najważniejsze jest zdrowie i życie dzieci, członków ich rodzin oraz pracowników przedszkoli i żłobków. Dlatego wszystkie placówki muszą spełnić szereg wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie organizacji opieki, higieny, czyszczenia i dezynfekcji, organizacji żywienia oraz postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Oznacza to, że przedszkola i żłobki funkcjonować będą na całkowicie nowych zasadach, których przestrzegać będą musieli pracownicy i rodzice, ucząc też dzieci zachowań związanych z funkcjonowaniem w zaostrzonym reżimie sanitarnym.

Zgodnie wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w jednej grupie przebywać może maksymalnie 12 dzieci (w wyjątkowych przypadkach 14), a na każde dziecko i opiekuna przypadać musi min. 4 m2. Konieczne jest m.in. usunięcie wszelkich pluszowych maskotek i wykładzin z obiektów oraz zabezpieczenie i wydzielenie pomieszczenia izolatki.

Już przygotowywane są kryteria przyjmowania dzieci, ponieważ liczba zainteresowanych rodziców przekracza liczbę miejsc, które będą dostępne w placówkach po uwzględnieniu ograniczeń dotyczący liczebności grup oraz przestrzeni przeznaczonej na jedno dziecko i opiekuna. Zgodnie z wytycznymi w pierwszej kolejności z przedszkoli i żłobków będą mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo będą mieć dzieci pracowników służby zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

O szczegółach informować będziemy sukcesywnie w ramach czynionych przygotowań. Z kolei 11 maja ponownie otworzą się dwa prywatne żłobki, zaś jeden planuje przyjmowanie dzieci od 18 maja. Decyzja o uruchomieniu należy do prowadzących placówki, jednak prezydent miasta planuje przeprowadzenie w nich kontroli pod kątem zapewnienia bezpiecznych warunków dzieciom i personelowi.