Miasto

Tereny zielone będą zachowane

Radny Rady Miejskiej w Świętochłowicach Marcin Bawej złożył w środę (25.03) interpelację wraz z podpisami mieszkańców pod wnioskiem, mającym zabezpieczyć społeczną rolę terenów zielonych położonych naprzeciwko budynku dyrekcji OSIR "Skałka". Pomysł zyskał poparcie prezydenta miasta, Daniela Begera.

Prezydent Świętochłowic wraz z radnym oglądają teren zielony

Chodzi o tereny zielone położone naprzeciwko budynku dyrekcji Ośrodka Sportu i Rekreacji “Skałka” w Świętochłowicach (przy Parku Heiloo). Zakątek wymaga uporządkowania roślinności, uprzątnięcia śmieci, wyznaczenia ścieżek etc. Prace zaplanowane mają zostać w przyszłym roku. Dzięki nim teren ten nie będzie mógł zostać sprzedany pod zabudowę i pozostanie dobrem wspólnym – miejscem spacerów i wypoczynku świętochłowiczan, a także domem wielu zwierząt.

Jaką nazwę będzie nosiło to miejsce? Będzie laskiem czy parkiem? Lasek Piaśnicki, a może Park Heiloo II? Inne propozycje? Prosimy wysyłać je na adres e-mail media@swietochlowice.pl.