Miasto

Teleopieka dla seniora

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach z myślą o seniorach i ich opiekunach jako pierwsza jednostka w naszym mieście wprowadza innowacyjną usługę teleopieki.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach z myślą o seniorach i ich opiekunach jako pierwsza jednostka w naszym mieście wprowadza innowacyjną usługę teleopieki.

Wsparciem zostanie objętych 25 uczestników projektu „Coby Starzikom żyło sie lepij-kompleksowe usługi senioralne dla mieszkańców Świętochłowic” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, którzy otrzymają bezpłatne opaski telemedyczne do monitoringu zdrowia.

Dnia 30 czerwca 2020 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świętochłowicach odbyło się szkolenie z zakresu obsługi opasek telemedycznych.