Miasto

Świętochłowicki szpital otrzyma z województwa 800 tys. złotych

Sejmik województwa śląskiego przekazał 800 tys. zł dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach. Kwota ta ma pomóc w walce z epidemią koronawirusa.

Sejmik województwa śląskiego przekazał 800 tys. zł dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach. Kwota ta ma pomóc w walce z epidemią koronawirusa.

Pomoc finansową na różnym poziomie otrzyma w sumie 19 samorządów z województwa śląskiego. Program wsparcia szpitali ma dofinansować zadania inwestycyjne związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się, zapobieganiem i zwalczaniem COViD-19. Mogą to być zakupy aparatury i sprzętu medycznego (m.in. respiratory, kardiomonitory, defibrylatory, aparaty USG, aparaty RTG, pompy infuzyjne, ssaki, komory laminarne, zamrażarki, aparaty ECMO, sterylizatory, myjki automatyczne, sprzęt do diagnostyki związanej z wirusami, drobny sprzęt medyczny itp.). Program może też wesprzeć zakupy wyposażenia oddziałów szpitalnych (m.in. łóżka szpitalne, łóżka intensywnego nadzoru), zakupy ambulansów czy drobne prace modernizacyjne mające charakter majątkowy, niezbędne do dostosowania obiektu szpitala do walki z koronawirusem.

18 maja br. Sejmik Województwa Śląskiego zgodził się, aby samorząd województwa śląskiego utworzył fundusz na wsparcie Szpitali Powiatowych, a tydzień temu zarząd województwa śląskiego poinformował, że uruchomiono „procedury solidarnościowego programu wsparcia dla szpitali powiatowych z terenu województwa śląskiego”. Po przeprowadzeniu i zakończeniu naboru wniosków członkowie województwa śląskiego jednogłośnie podjęli uchwały o udzieleniu pomocy finansowej miastom w formie specjalnych dotacji.